Nettsider

Ny nettside?

Vi lager nettsider.

Dataregistrering

Organisering og lagring av data

Har du mye data som skal legges inn, samles, registreres?

Har du materiell, registreringer ol som ikke er på data i dag?

• Vi legger inn dataene for dere

• Vi sorterer, organiserer og lagrer

• Vi utfører ulike beregninger og rapporter

Databaseprogrammering

Trenger du et medlemsregister eller kunderegister?

Trenger dere ordresystem eller lagerstyring?

• Vi lager den løsningen dere trenger

• Virker på alle plattformer Linux, MacOS og Windows

• Vi flytter data fra gammel til ny løsning

Administrasjon og vedlikehold av ulike dataregistre

• Medlemsregister, abonnentsdatabaser

• I forbindelse med at vi kan sette tidsskrift, besørge trykking og utsending, tilbyr vi også å administrere databasen med abonnenter